Nowe godziny zamawiania biletów miesięcznych

Od 25 października NOWE GODZINY przyjmowania zamówień biletów miesięcznych.
W dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.
W soboty w godzinach od 09:00 do 14:00.

Bilety miesięczne

UWAGA!! OBJAZD!!

W związku z odcinkowym remontem ul. Jaracza od ul. Uniwersyteckiej do ul. Kilińskiego, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia tymczasowego objazdu na linii Koluszki-Brzeziny- Łódź, który realizowany będzie ulicą Pomorską przez Kilińskiego do Jaracza.
Dalsza trasa nie ulega zmianie.
Mając to na uwadze przystanek Uniwersytecka/Pomorska zostaje przeniesiony na Palki/Źródłowa, a do czasu zakończenia prac remontowych przystanek Jaracza/POW nie będzie funkcjonował!

ZMIANA PRZYSTANKU POCZĄTKOWEGO I KOŃCOWEGO

W związku z planowanym remontem wiaduktu kolejowego jesteśmy zmuszeni skrócić trasę Koluszki – Łódź. Od dnia 8 listopada pierwszym przystankiem w Koluszkach oraz ostatnim na trasie Łódź – Koluszki będzie Dworzec PKP. Godziny na poszczególnych przystankach pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana dotyczy zarówno trasy Koluszki – Brzeziny – Łódź jak i Koluszki – Justynów – Łódź.